معرفی کتب استاد

معرفی کتب چاپ شده استاد حیدر عباسی (باریشماز)


۱- ترجمه و تفسير مثنوي معنوي : شرح انور جلد ۱ 
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

2- ترجمه و تفسير مثنوي معنوي : شرح انور جلد ۲
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

3- ترجمه و تفسیر مثنوی معنوی : شرح انور جلد ۳ و ۴
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

4- مثنوی معنوی نین تورکجه ترجمه‌سی (۶ جلدی)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب


5- نمی از یم - فارسی (شرحی بر دعای صباح امیر المومنین علی علیه السلام)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

6- ادوملودیره ک- ترکی(پوییما)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

7- ایشارانتی لار- ترکی
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

8- تبت یدا- ترکی (نثر)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

9- حبل ممدود ( جلد اول )
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

10- حبل ممدود ( جلد دوم )
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

11- حبل ممدود ( جلد سوم)

          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

12- هفتاد بند استغفار - فارسی - شرح دعای هفتاد بند استغفار مولی الموحدین علی (ع)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

13- دارتیلمامیش دنلر -ترکی (حیکایه لر)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب


14-دارتیلمامیش دنلر -ترکی (ایکینجی دفتر)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

15- دوردلوکلر- ترکی (سربست شعر لر)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

16- نهج البلاغنین تورکجه ترجمه سی ( دوره دو جلدی )
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

17- دووارلار ( بیرینجی جلد )
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

18- دووارلار ( ایکینجی جلد )
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

19- کعبه و قانلی اذان
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

20- والعصر
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

21- غزللر
           روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

22- شب های حرا
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

23- گولنده هر زمان
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

24- سس
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

25- رهاورد سفر
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

26- نغمه داغی
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب          کتاب شناسی

27- چاغیریلمامیش قوناقلار
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب


28- ۳۱۳ آلیندیرمالی (حدیث)
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب


29- خطبه متقین نین و حدیث عنوان بصری نین آچیقلاماسی
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب


30- اورتولولر
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب


31- سوزلر و سوزجوکلر
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب


32- ایلکین ایلمکلر
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب


33- گورمه لیلر
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

 


34- دویونچکده کیلر
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

 


35- مثنوی معنوی یه بیر گیریش
          روی جلد          پشت جلد          مشخصات          مقدمه/چکیده          فرازی از کتاب

 


توسط : admin | تاریخ : 1393/02/26 | نظرات